قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : کا نمايش رکورد 1 تا 18 از 895 رکورد
برو به صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۳۴۸۰ 1 دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ن‍اب‌ موجود
2 ۳۵۰۰ 2 دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ن‍اب‌ موجود
 
ن‍گ‍ره‌ م‍زد
شماره مدرک : ۱۷۵۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭QA‬,‭۹/۶۴‬,‭‌خ۵‌ن۸‬,‭۱۳۸۶‬
سر شناسه : خ‍س‍روی‌ ، رض‍ا
عنوان : ن‍گ‍ره‌ م‍زد
عنوان فرعی : ب‍س‍ط م‍ب‍ان‍ی‌Fuzzy ی‌زاس‍ م‌ی‍م‍ص‍ت‍ ه‌زوح‍ رد ؟
تکرار نام پدیدآور : ت‍ال‍ی‍ف‌ رض‍ا خ‍س‍روی‌
صفحه شمار : ۱۴۹ص‌ :.م‍ص‍ور
کتابنامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
ISBN : ‭9789643177126‬
موضوع ها : م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌/م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ازی‌
شناسه افزوده : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر :ب‍س‍ط م‍ب‍ان‍ی‌Fuzzy ی‌زاس‍ م‌ی‍م‍ص‍ت‍ ه‌زوح‍ رد ؟
  خروجی ISO |  خروجی XML